۱۳۹۵ دی ۸, چهارشنبه

چه ژرف‌ها!چه ژرف‌ها!
سطحِ
همه
تهِ
چاه
چاره می‌ شود!

۳ نظر:

 1. .
  .
  .
  یا یار می‌‌شوم

  یا هار می‌‌شوم

  یا شو می‌‌یارم

  یا میم می‌‌هارم

  پاسخحذف
 2. http://naser-zarafshan.com/2016/12/31/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE/

  پاسخحذف
 3. https://tehraner.wordpress.com/2016/12/31/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B1/

  پاسخحذف

روانشاد آینده : پرزیدنت

مرگ من لمبانده پیتزای جگر حال دارد میل حلوای جگر از جگر سازم برایش بستنی روی آن ریزم مربای جگر شربت از خون جگر پیش‌اش نهم با کلمپه‌های ...