۱۳۹۵ اسفند ۵, پنجشنبه

هر چ


هر چند در اواخرِ عمر
در بغداد به دنیا آمدم
اما جنینِ جدّم در وادودارا
بلاذر خورده مرده بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است