۱۳۹۵ اسفند ۲۹, یکشنبه

رسته


رسته‌ام از خیز
خسته‌ام از رست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اگر آب

اگر آب یادش برود اگر در رقص شمشیر آب شود بریزد از شانهِ جلاد اگر خطِ میخی‌ بروید از سایهِ سرِ خمیده بر نطع اگر تن‌ِ تشنه‌ با د...