۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

این فرش


این فرشتهِ گرگ‌هاست
که خواب می‌‌بینند و
پاره می‌‌شوند و
سکته می‌‌کنند
حیوونکی بره‌ها

۱ نظر:

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...