۱۳۹۵ اسفند ۱۷, سه‌شنبه

این فرش


این فرشتهِ گرگ‌هاست
که خواب می‌‌بینند و
پاره می‌‌شوند و
سکته می‌‌کنند
حیوونکی بره‌ها

۱ نظر:

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...