۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

چراغ می‌چکد


چراغ می‌چکد از این همیشیشه اکنون
نهصد و نود و نه هزار سالِ نوری
پس از شکستنِ چکه؟

چراغ می‌چکد از این همیشیشه
باز اکنون
نهصد و نود و نه هزار
سالِ نوری پس از
شکستنِ چکه؟چراغ می‌چکد از این همیشیشه باز اکنون
اکنون که نهصد و نود و نه هزار
سالِ نوری گذشته از
شکستنِ چکه؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...