۱۳۹۶ مهر ۲۹, شنبه

از آ


از آینده‌هایی‌ که گذشت نپرسیدم
از گذشته‌هایی‌ که آمد دانستم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...