۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

سوارِ ص


سوارِ صندلی
چه حذر‌ها
مسافرم کردند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...