۱۳۹۶ آبان ۹, سه‌شنبه

شماریده‌


شماریده‌اید و یک
ریسمانِ زرد
کم آورده‌اید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...