۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

فردا


فردا ردا‌ی ازل پوشد
فرِّ الف خندد
فردِ بد آید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...