۱۳۹۶ آذر ۱۴, سه‌شنبه

فردا


فردا ردا‌ی ازل پوشد
فرِّ الف خندد
فردِ بد آید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...