۱۳۹۷ فروردین ۲, پنجشنبه

د ش

درختی افتاده
با میوه‌هایی‌ آویزان
از سایه‌ای افراشته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...