۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

هوا‌ی م

هوا‌ی مه
برقِ تیره‌تیزِ توییت‌ها
قمه‌های دم به باز‌دم نهان‌آشکار
شش‌ها همه قمه می کشند
قمه‌ها طلبکارِ نفسکش‌ا‌ند
دسته‌ها تا دسته در سینه‌ها همه
بنی‌جرحِ یک پیکریم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...