۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

همه چ

همه چیز با سماجتی چنان بی‌همه چیزانه
به هیچ می ماند که انگار
هیچ با سماجتی همه چیز‌رویِ میزانه
کاسه‌ای پر از همین جهانِ ماست
که خیار‌ی در آن خرد شده
با سماجتی دیالکتیکی می پندارد
ماتریالیسم تاریخی ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

چنان ن

چنان نادان‌ام که  عارف  تعارف می‌‌کند بفرما  دانه یخ  کرد! چنان می‌‌رویم انگار فصل‌ها پیش مرده‌ام!