۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

چشم‌های ت

به فاطی ما

چشم‌های تو در همهِ کاسه‌ها
ماهیانِ تشنگی‌ا‌ند
ماهیان را خواب می‌‌برد
کاسه‌ها را
سراب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...