۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

چشم‌های ت

به فاطی ما

چشم‌های تو در همهِ کاسه‌ها
ماهیانِ تشنگی‌ا‌ند
ماهیان را خواب می‌‌برد
کاسه‌ها را
سراب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...