۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

چشم‌های ت

به فاطی ما

چشم‌های تو در همهِ کاسه‌ها
ماهیانِ تشنگی‌ا‌ند
ماهیان را خواب می‌‌برد
کاسه‌ها را
سراب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

چنان ن

چنان نادان‌ام که  عارف  تعارف می‌‌کند بفرما  دانه یخ  کرد! چنان می‌‌رویم انگار فصل‌ها پیش مرده‌ام!