۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

دورم آنچنان که جیغ
می‌ کشد خمیازه‌ام را
نگارنده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...