۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

از د

از داشتن دارم همین تن که
پوشانده شد روزی به نامِ من
آیینه‌ای که چهره‌ام پوشید
آینده‌ای که شد درامِ من!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...