۱۳۹۷ فروردین ۲۷, دوشنبه

دمو‌ک


دمو‌کراسیرک
دمو‌کراسیسم
دمو‌کراسینیسم
دمو‌کراسیکنس
دمو‌کراسیفلیس
دمو‌کراسیلندر‌کلاه
دمو‌کراسییندرلا‌اوکی‌میستر
دمو‌کراسیگار برگِ مونیکا
دمو‌کراسیفون اف۱۶
دمو‌کراسیخ
دمو‌کراسیخونک
دمو‌کراسیرتِ آ‌لِ سعود
دمو‌کراسینما‌ی سراسرسکس و زد و خورد
دمو‌کراسینه مالامالِ نفت است‌ای دریغا بشکه‌ای بیست و پنج‌سنت‌بیست‌سنت‌پنج‌سنت‌مفت‌فقط بذار من پیمپِ دائمیِ این پمپِ بنزین باشم
دمکراسیردونی
دمو‌کراسیرابی

از ذاتِ ک

از ذاتِ کس آموختم این خندهِ قائم 
از ذاتِ کس آموختم این گریهِ خونین

۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه

اسرائیل بر

اسرائیل بر زمین بر زبان بر زمان بر روان بر تورات بر یهودی بر سنگ بر هوا بر آب بر ابر بر نفسِ همسایگان بر نور بر سایه بر گهواره بر گور سنگینی می‌کند و با اینهمه این ثقیل بیش از بادبادکی بازیچهِ خدای لشکرها نیست. یهوه صبایوت: لاکهید‌مارتین، رافائل، بوئینگ، صنعتِ مرگ‌مرگ تا انقراضِ جهانِ بیرون از گتوِ دیوار‌پوش

۱۳۹۷ فروردین ۱۳, دوشنبه

خدا رح

خدا رحمت کند چپ را که داده راستی‌ یادم
نمی‌ آید از او غیر از کژی و کاستی یادم
بوی کتاب از کنگرهِ شمشیریِ خرسک همی‌ آید و
فرداغ خر می‌‌کنند باز‌تر از دیروز و پریروز و پس‌پریروز و پس‌پسان‌پریروز و پس‌پس‌پسان‌پسان‌پریریریریریررورووزِ نخستین

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی