۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه

آهای غ

آهای غار
غارِ یاری‌های نخستین
دائرهِ سرخ‌داغِ زبانه‌ور از
قصه‌ها و آه‌ها و نگاه‌ها
ترس و شگفتی
مهر و درشتی
سایهِ دیشب
آیهِ فردا
اگر آینده می‌‌دانستی
اگر گذشته می‌‌توانستم
اگر اکنون در تو بودم
اگر آپارتمان همان خوابِ شومی که در تو دیده بودم بود
برابر جعبه‌ای آکنده از جنگ‌ها و قحطی‌ها و خون و خاکستر
دیشب خودم را به سگوش نام‌ات گره می‌‌زدم
فسیل می‌‌شدم نمی‌‌گذاشتم زمان
سوارم شود تا لبِ گول
پیاده‌ام کند توی دا

۱۳۹۸ دی ۲۱, شنبه

فرنیلو

فرنیلو- کار خسرو برهمندی
به یاد نیلوفر صدر، از ناز‌ترین دوستان زندگی‌ من و خسرو و جاوید، یکی‌ از پرپر‌شدگان آن هواپیما‌ی اوکرایینی که با موشک سپاه منفجر شد.
شرم بر جیم‌الف، کارخانه فاجعه و نکبت و دروغ و بر آمریکا که زمین و آسمان خاور میانه را دچار آشوب بی‌ پایان کرد!


قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی