۱۳۹۶ آبان ۱۷, چهارشنبه

دقیقا همین الان


دقیقا همین الان که داشتم این ویدئو‌ی رقصِ کودکانِ آفریقایی را نگاه می‌‌کردم یکدفعه دیدم پرنده‌ای بزرگ آمد روی نردهِ بالکنِ آپارتمان‌ام نشست خیلی‌ آهسته سرم را برگرداندم چه دیدم؟
یک عقابِ زیبا با چشم‌های سبزردِ درشت، نگاهِ بیباکِ گردان، منقارِ چنگکیِ نیرومند و بالاتر از همه حضوری اوجی، آسمانی!
در آن لحظه ناخوداگاه گفتم امیدوارم که پیامِ بزرگی‌ برایم آورده باشی‌، زمزمه‌ام به پایان رسید و نرسید که آن پیکِ فرخنده‌فال پرید!
هنوز درون‌ام دارد از خوشی‌ موج‌های گرد می‌‌پراکند!
هر روز عقابی بر نردهِ بالکن‌ات نمی‌‌نشیند آنهم بر نردهِ بالکنِ کسی‌ که روزها می‌‌خوابد و امروز نخوابید انگار چشم به هوا‌ی پیامی بود:
ای دلِ غافل، پیامِ بزرگ، خودش بود!

۱۳۹۶ آبان ۱۳, شنبه

چه ش


چه شبی بود
آن زن
خودِ یلدا

قافی پس


قافی پس از طلاست
که باید از تای پس از وق گرفت
و روی فای پس از قا
پیشِ قا‌ی پس از عن نشست!

قاف


قافی پس از طلاست
که باید از تای پس از وق گرفت
و پیشِ ‌هایی‌ پس از کو نشست!

قاف


قافی پس از طلاست
که باید از تای پس از وق گرفت
و  پیشِ گافِ پس از سین نشست!

در این می


در این میدان بود
که دانه‌هایی‌ که می شدند
از رگانِ مستانی که پی‌ شدند
گسیختند
ریختند
گریختند

سگ‌ام


سگ‌ام جوری نگاهم می‌‌کند که انگار
تو که سگ نداشتی‌
داشتی‌ هم مالِ تو نبود
سنگ هم می‌‌داند که سگ
مالِ زمین است
سنگ‌ام جوری نگاهم می‌‌کند که
انگار
تو نامِ آیندهِ منی

در آغاز


در آغاز
الف
غاز می‌‌چراند
هنوز غاز می‌‌چراند
و جاودانه غاز
خواهد چراند
باقی‌
چرندِ چرنده
نشخوارِ بیشمار‌پایان
قا قا قا

۱۳۹۶ آبان ۱۲, جمعه

متعه‌لق


متعه‌لق
متعه‌لقا
با این تکانی که به مرده می‌‌خوانند
من هیچ نسبتی با تن‌ ندارد
هر نسبتی که با تن‌ داشت
در عوالمِ نسبتِ آلبرت با کبیر بود
کبیرِ کوچولو
فرشِ کبیر
رستورانِ کبیر
آقا‌بزرگِ لشکری از متعه‌لق
متعه‌لقا هیچ

سیاهنور‌


سیاهنور‌ی خورده‌ام که
اگر بپرسی
سپید‌تار می‌‌شوی
در این حوالی نسیم‌اژدها را غبار می‌‌کند
و افعی کپسولی افتاده از بیابانِ آسمان است
که شبِ پریده‌رنگِ سنگین بر‌می‌دارد
و کبرا آمپولی 
عاشقِ جیغِ کودکان

۱۳۹۶ آبان ۱۱, پنجشنبه

ای دو چ


ای دو چشمِ وا
در آینهِ سینه
به سینه
در دمِ پلک و
بازدمِ تاریکی‌
از پشتِ شاخه‌ش
آذرخشِ پنهان
غیر از
شاخه
چه دید

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی