۱۳۹۷ آبان ۳, پنجشنبه

۱۳۹۷ مهر ۱۶, دوشنبه

تاریک ر

تاریک را ورق
هر چه بیشتر می‌‌زنم
به تاریکی‌ بیشتر می‌‌رسم
اینجا شب پایانِ سپید را خورده
سیه‌مار رفته توی خود
دفترِ زندهِ پوست‌ها
گم
از دهان
تا دم


۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه

چنان با

چنان باخته‌ام
که با مالیدنِ شکست‌ها به هم
شستنِ دست‌ها در جرقه‌ها
آینه کرده پیروزِ بازی را دارم
پیروز‌بازی در می‌‌آرم

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی