۱۳۹۲ مرداد ۴, جمعه

جاها از همه‌جا می‌‌آیند


یاد منصور کوشان که امروز از تبِ تب به عیدِ عید دیگر لغزیدجاها از همه‌جا می‌‌آیند
رود از همه‌ی خانه می‌‌آید
با همه‌ی زمین باد
همه‌ی سایه‌ها
از لوله‌ی خورشید می‌‌آیند
اینجا همه جاست
خندقِ آبی‌ِ خا
کسترِ ستارگانی که
همچنان که می‌‌بارند
می‌ درخشند
از گذشته‌های نجومی

۱۳۹۲ تیر ۳۰, یکشنبه

روز کج
یادِ بروس لی + به محمدعلی شاعران مشت و لگد زیبا 


روز کج
لگدِ گور
بر آرواره ی شیر

پورچِ خون و بُزاق و دندان
شتکِ خورشید از دایره
رعشه ی پنجه هایِ بیشه
 در امواج سراب
نگاهِ کج کج وحوش
به سایه هایِ دراز یکدیگر
سایه هایِ رمنده کنجکاو
گردش گیج    غّرش هایِِ خفه
از دردی که چهار پنجه را خوشه هایِ شعله می کند
آماسِ سرِ شیر    آماس همه چیز
دور سرِ شیر
پرده ی سنگ    افتاده تاریک
بر وطنِ وحش
انتظارِ شاهمرگ 


از "کتابِ وحشی"

۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

منیژه


به الاهه‌ی نگهبان ساحل‌های جمهوری وحشی شرنگستان: کتی‌گیتی موسوی


منیژه آمد لبِ
منیژه فراموش کرد
دریا آمد لبِ منیژه کف بر
منیژه از دریا در دریا ریخت
آویخت از دستِ منیژه
درمنیژه  دریا
دریا منیژه را باز کرد
 یا  منیژه  در را بست


BBC


تو آنتی‌بی‌ بی‌ سی‌-گادس آو وایلد‌ ریپابلیک‌ آو‌ شرنگستان: هفولا


بی‌ بی‌ سی‌ تو را دوست دارد
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌خواهد تو مستقل باشی‌
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌خواهد تو در اقلیم خودت بی‌ بی‌ سی‌ تماشا کنی‌
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌خواهد همه در اقلیم خودشان بی‌ بی‌ سی‌ تماشا کنند
بی‌ بی‌ سی‌ همه‌ی کشور‌ها را اقلیمستان می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ در هر شش قدم یک اقلیم می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ اقلیم‌های شش‌هفت‌نفری را هم دوست دارد
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید این است شعار بی‌ بی‌ سی‌: من یک تیراختور دو تیراختور صد تیراختور می‌‌سازم
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید این هم شعار بی‌ بی‌ سی‌ ست: من یک خلیج عربی‌ دو خلیج عربی‌ صد خلیج عربی‌ می‌‌خواهم
بی‌ بی‌ سیزده بلوچستان سی‌ الاحواز سی‌ و سه آذربایجان می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: آهای! آسیمیلاسیون! اوهوی جینوساید!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: تو که مهر علی‌ سی‌ دلته عشق ایران سی‌ چنته؟
بی‌ بی‌ سی‌ صد میلیون "فارسستان" می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: همانطور که یوگوسلاوی پس بنا بر این ایران چه محلی از اعراب؟
ایران چه محلی از اتراک؟
ایران چه محلی از تراکمه؟
ایران؟
چه؟
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: آی بگیرید ایران را!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: آی‌ ول نکنید ایران را!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: پنج هزار نعش دیگر! صد هزار نعش دیگر! دویست هزار نعش دیگر!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: پرواز ممنوع! آسمان ممنوع! شنا ممنوع! دریا ممنوع! پیاده‌روی ممنوع! زمین ممنوع!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: تابو بشکن!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: ناتو آمد!
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: مال دنیا وفا ندارد وطن چرک دست است وطن بار کج است وطن به منزل نمی‌‌رسد
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید وطن هر چه تو‌جیبی‌ تر تو‌دل‌برو‌تر
بی‌ بی‌ سی‌ می‌‌گوید: در آغاز پنج‌شش‌کشور بود حالا هم پنج‌شش‌کشور هست و دویست‌میلیون‌وطن
بی‌ بی‌ سی‌ آنقدر جهان‌وطن است که وطن را برای خودش و جهان را برای وطن‌ها می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ جهان را وطنستان می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ شیخ یوسف می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ افندی‌یونس می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ سرمچار‌جند‌الاسلام می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ ملا محمد‌جان می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ ملا عمر می‌‌خواهد
بی‌ بی‌ سی‌ شانزده میلیون دهان در هند نخورد
بی‌ بی‌ سی‌ نه میلیون شکم در ایرلند نخورد
بی‌ بی‌ سی‌ صد میلیون سر در آفریقا نخورد
بی‌ بی‌ سی‌ سی‌ میلیون باکره در بلوک شرق نخورد
بی‌ بی‌ سی‌ به اسکاتلند چاقو نکرد
بی‌ بی‌ سی‌ به دموکراسی فینگر نکرد
بی‌ بی‌ سی‌ تو‌ی ‌اسب ‌ام‌آی‌ سیکس نرفت
بی‌ بی‌ سی‌ لایسنس‌تو‌کیل نبود
بی‌ بی‌ سی‌ همان بی‌ پی‌ نبود
بی‌ بی‌ کورپوریشن جنتلمن‌ها بود
بی‌ بی‌ سی‌ پاپیون سوهارتو را بست
بی‌ بی‌ سی‌ سیگار چرچیل را چرب کرد
بی‌ بی‌ سی‌ شلوار دنیا را پایین کشید
بی‌ بی‌ سی‌ شورت پینوشه را عوض کرد
بی‌ بی‌ سی‌ نوار تارچر را ریفرش کرد
بی‌ بی‌ سی‌ کاندوم بلر را سر کشید
بی‌ بی‌ سی‌ خشتک فلسطین را به سر کشید
بی‌ بی‌ سی‌ عرق اسرائیل را پاک کرد
بی‌ بی‌ سی‌ چپق عراق را چاق کرد
بی‌ بی‌ سی‌ خاور میانه را شیاف کرد
بی‌ بی‌ سی‌ به خاور میانه دموکراسی کرد
بی‌ بی‌ سی‌ گفت: دیس ایز نات ا دموکراسی
بی‌ بی‌ سی‌ گفت: اسپاگتی‌ ایز نات ا فینگر
دیس ایز نات بی‌ بی‌ سی‌
دیس ایز نات‌نات نات‌دیس نات‌ایز
دیس ایز لاو اند پیس اند پیس اند ایندپندنس اند لاو اند گلوری اند لاو اند سیویل‌وار اند لاو اند شیت اند لاو اند تیک‌ایت  اند لاو اند لاو اند لاو اور لیو ایت
:آلسو اسپراش بی‌ بی‌ سی‌
داس اسپوک بی‌ بی‌ سی‌
داس پیوکد بی‌ بی‌ سی‌
در مورد این نظر شکایت کنید
در مورد این نظر شکایت کنید
در مورد این نظر شکایت کنید
در مورد این نظر شکایت کنید

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی