۱۳۹۷ شهریور ۲۳, جمعه

۱۳۹۷ شهریور ۲۱, چهارشنبه

خیره به د

خیره به داغِ قطره‌ای قیر
می‌‌خارد
جای چپِ چشم
در قارِ راستِ کلاغ 
چرا به جای بالِ من هی‌
جاده در دستِ ساختمان است!

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی