۱۴۰۲ فروردین ۵, شنبه

فرا م

 فرا می‌‌رسد نیمه‌شبی که تو جایی‌

کنج خودت می‌‌نشینی

سرِ سرخِ نوشته را در دست می‌‌گیری

چشم‌های بسته‌ات را در بستهِ چشم‌هایش می‌‌گشایی

و خاموشی درخشان

هاله‌ات می‌‌شود

۱۴۰۱ اسفند ۲۲, دوشنبه

امروز ک

 امروز کودکی‌ام را دیدم

موجود‌ی که نمی‌‌دانست

فضایی ست

ای فضا‌ی اسباب!

سفینهِ بازیِ من

کی‌ بزرگ شد!

بوی روشنِ کجا از سفر آمد!

 

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی