۱۴۰۱ بهمن ۲۸, جمعه

آنکه م

 


آنکه مرده در
حومهِ کلاغ بکارد
قاریان بر گورش
قرائتِ سیاه می پوشند
بویید روحِ غضنفر
پرترهِ اُرکیده را
چرا؟

۱۴۰۱ بهمن ۲۶, چهارشنبه

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی