۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه


http://royai.malakut.org/archives/2015/01/post_296.html
  دمی پیش روی صفحهِ دوست تازه‌ام محمود ایمانی‌، لینک آن یاد‌نگار‌هِ کوتاه اندر احوال قلمک را دیدم که در "ملکوت" رویایی پخش شده است با شعر‌ی دیگر از من در شماره‌ای دیگر از قلمک‌انترناسیونال و افزودهِ عکس‌های روی جلدِ دو شماره از دو دورهِ زندگی‌ اش!
از دیدن آن و خواندن شعر‌ی از روزگاران باستانیِ خودم بسیار شاد شدم! تو هم لحظاتی فکر کن شادی:


حسین شرنگ-کانادا


اندازه می‌‌افتد
با هر حرفی‌
            سایهِ افتانی
اندازهِ دیگر بر می‌‌خیزد
خاموشیِ افتان‌خیزان را
یکسره آهی از پا می‌‌اندازد
در برهوتی بی‌ اندازه
ناطقه می‌‌افتد با شاعر در راه
حلقهِ چاهی
اندازهِ آه‌

مونر‌آل-۱۹۹۲
شماره ۵ قلمک-دورهِ جدید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...