ه‍.ش. ۱۳۹۶ فروردین ۱۱, جمعه


خود‌ارزان‌تر‌از‌کچاب‌و‌کبریت‌در‌کانادا‌فروش‌تر از دگوری‌های کت‌ و شلوار‌پوشِ آمریکایی‌ در آیپک هم همان دگور‌به‌گوری‌ها

این ر‌م و ‌قم رقمِ رقمانتیک خورد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خود‌ارزان‌تر‌از‌کچاب‌و‌کبریت‌در‌کانادا‌فروش‌تر از دگوری‌های کت‌ و شلوار‌پوشِ آمریکایی‌ در آیپک هم همان دگور‌به‌گوری‌ها این ر‌م و ‌قم رقم...