۱۳۹۴ دی ۲۲, سه‌شنبه

خاندان‌های حقیقتخاندان‌های سبیلوی حقیقت
خاندان‌های سبیلولوخرخرهِ حقیقت
خاندان‌های سبیلو‌ریشپشوی حقیقت
خاندان‌های بیسبیل‌ریشاشوی حقیقت
خاندان‌های زلفعلیل مفردِ اصلِ حقیقت
خاندان‌های سر و رو رعدیِ آذرخشیِ حقیقت
خاندان‌های بی‌ سر و صورتِ حقیقت
خاندان‌های آینه‌آرا‌ی خاندان‌های بی‌ سر و صورتِ حقیقت
خاندان‌های ذوالفقار به دستِ حقیقتل
خاندان‌های عظیم‌الشانِ حقیقتعطیل
خاندان‌های حقیقطرِ باطل‌شونده با قرچ‌قرچِ پیروزمندِ قیچی
خاندان‌های حقیقطع هیپی‌شوونیستِ وود‌استاکرشمهِ خیابانِ دیوار
خاندان‌های حقیقترمز‌بریدهِ خان‌دایی‌فرمان‌فاطی‌قیصر‌آب‌منگلی
خاندان‌های حقیقترجمهِ نرگسی که هی‌ می‌‌شاشد تو آینه می‌‌نوشد
خاندان‌های حقیقترشِ بنی‌عباسی‌تهرونی‌آزادانشگاهی‌لکانی‌ژیژکی
خاندان‌های حقیقتحفهِ فردوس‌گاردن‌پوئتزِ تاپی که سیاسی و اهل هیچ حزبی نیستیم ولی‌ نمی‌‌دونیم چرا پاندولِ زندون و بیرون و جایزه و حشر و نشر با زندانیانِ خطرناکیم آخه واس چی‌ رکسانا‌طورِ دشتِ مشوش اینقد به تریپِ ما حسودی‌ش میشه
خاندان‌هایی‌ که حقیقتنقیه‌لازم می‌‌شوی از اطوار‌شان طوری که طومار‌شان را باید با هجده هزار لیتر روغنِ کرچک به خود لوله‌ریز کرد و رفت کنارِ آب نشست تا غروبِ آفتابهِ انقراض
خاندان‌هایی‌ که آخ!
خاندان‌هایی‌ که اوخ!

۳ نظر:

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...