۱۳۹۷ بهمن ۲۰, شنبه

برای ا

برای اینکه مسیح شوی
راستکی مسیح شوی
مسیحِ مسیح شوی
مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار
مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها
مسیحِ واژه
باید خدا مادرت را بگاید
باید مادر‌ت
در سایهِ زخم‌ها بگرید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...