۱۴۰۳ اردیبهشت ۹, یکشنبه

هزاره‌ها ا

هزاره‌ها از کجا به جا

از کی‌ به اکنون رفتم

هر بار همهِ جایگاه از یادم رفت

آمد یادم

همهِ هزاره‌ها

اینجا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی