۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

از ر

 از رود غرق می‌‌شوی

از تجربه مرگ می‌‌گیری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی