۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

سایه ر

 سایه ریشه ندارد

ریشه سایه ندارد

باقی‌ همه شاخ و برگ

افسانهِ پرندگان است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

قصفو د

  "قصفو دارنا"   در این سیاره اگر یک پروانه  درنگیدی نقشیدی رنگیدی دلیدی شادیدی ، و مرگ را طبیعیدی جاودانگی را جاودانگیدی