۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

مغزِ سن


مغزِ سنگ را
پنبهِ گوش کنم
گوش کنم به گوشه‌ای
در داستانِ فسیل
ماهیانِ باستان را تازه به تازه
بگیرم نشان دهم
به عکسِ نوِ ماه
در قابِ لرزان در سراسرِ بیابان
کوه برقصد
وقتی‌ نکنم نگاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

انسان ک

انسان که می‌‌پرسد زرافه می‌‌ترسد انسان که می‌‌ترسد در می‌‌رود پرسش