۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

ما معما‌


ما معما‌ی ما‌ر را
از پوستِ بیابان برداشتیم
گذاشتیم
روی معماریِ با‌د
مامای ماهی‌ِ سراب شدیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...