۱۳۹۶ شهریور ۹, پنجشنبه

ما معما‌


ما معما‌ی ما‌ر را
از پوستِ بیابان برداشتیم
گذاشتیم
روی معماریِ با‌د
مامای ماهی‌ِ سراب شدیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...