۱۳۹۵ فروردین ۹, دوشنبه

وقت


وقتی‌ بر‌می‌گردم
که میِ وقت گردم

۱ نظر:

من س

من سرم توی خوشه‌ها شعله‌ور بود و خرمن می‌‌رفت