۱۳۹۵ آذر ۴, پنجشنبه

دروازه رفتم


دروازه رفتم
دریچه آمدم
دروازه‌بان رفتم
در‌وازکن آمدم
مترقی هم همان ترقه‌های چهارشنبه سوری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هر چی م

هر چی میرم هر جا میرم راه نمی برتم راه نمی برم را‌ها میرن از دور و ورم یا گم میشن تو مو‌ا‌ی سرم سنگینم رو پشتِ خودم در رفته یقین...