۱۳۹۶ اسفند ۱۸, جمعه

ای دو

ای دوباره‌های هرگز‌نیاینده
ای نیاینده‌های دو‌هرگز‌ه‌بار!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

چنان ن

چنان نادان‌ام که  عارف  تعارف می‌‌کند بفرما  دانه یخ  کرد! چنان می‌‌رویم انگار فصل‌ها پیش مرده‌ام!