۱۳۹۶ اسفند ۱۸, جمعه

ای دو

ای دوباره‌های هرگز‌نیاینده
ای نیاینده‌های دو‌هرگز‌ه‌بار!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دایره خ

دایره ابتدایره خدایره کدخدایره دا‌دایره برمودایره بودایره فردایره استرادایره آش ابودردایره صدا‌یره جدایره فدایره ...