۱۳۹۶ اسفند ۱۸, جمعه

ای دو

ای دوباره‌های هرگز‌نیاینده
ای نیاینده‌های دو‌هرگز‌ه‌بار!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ا

برای اینکه مسیح شوی راستکی مسیح شوی مسیحِ مسیح شوی مسیحِ گذشته‌ها و آینده‌های بی‌ شمار مسیحِ دم‌ها و مژده‌ها مسیحِ واژه باید خ...