۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

سامانتا پاور!


سامانتا پاور!
سامانتا پااااور!
دوباره صدا کابوس زد!
باز غرقِ عرق  شدم بیدار
از خر و پفِ کیرم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

از تور

از تورقِ تو تنهاست صدای تورق متن از تن و خانهِ تن و تنِ جهان نمانده مگر دست‌کیری که خودکار که خوره‌کام عشق را ورق می زند و...