۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

سامانتا پاور!


سامانتا پاور!
سامانتا پااااور!
دوباره صدا کابوس زد!
باز غرقِ عرق  شدم بیدار
از خر و پفِ کیرم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...