۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

خزیدم رفتم توی خود
ایرج ابشار نویسنده را خواب دید که دارد شکل نویسنده می‌‌کشدخزیدم رفتم توی خود به همراه
بردم پوستِ ردها و توی سوراخ‌ها را
پهن کردم خوابیدم رویشان
تویشان وولیدم
چنبر زدم لب‌پر از چنبر
دیدم از من مخیده بیرون
رشته سوراخی عمودی
پوستپوش
دارد به مارها شکل مار دیکته می‌‌کند
مارها شکل مار می‌‌کشند
شکل‌ها می‌‌خزند
می‌ گزند
مارها می‌‌فشافشند
باد می‌‌کنند
دیوانه می‌‌شوند
می‌ ترکند
با حروف هوا
پوست‌ها پیاده با سوراخ گسسته برمی‌ گردند
توی هزار
توی من


۲ نظر:

  1. سپاس و درود. ... میترکند با حروف هوا ... موقعیت سازی/ بسیار خوب

    پاسخحذف
  2. دم‌ات گرم‌ای امیر‌جان! فدای تو!

    پاسخحذف

هر چی م

هر چی میرم هر جا میرم راه نمی برتم راه نمی برم را‌ها میرن از دور و ورم یا گم میشن تو مو‌ا‌ی سرم سنگینم رو پشتِ خودم در رفته یقین...