۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

سر و دل و دست و پاکنارِ دورِ یزرام آسیا: محمد‌علی‌

سر و دل و دست و پا
شکسته خسته بسته
چنان به تو و ته‌ام خیره‌ای
که فواره از پنجهِ حواس
می‌ زند تاریکی‌ِ ذخیره‌ام
امشب اتاق و سلولِ من و تو از دو سو‌ یِ خاک
هم‌لرزهِ دست‌ها و شانه‌های هم‌اند
ای نامِ افتاده در چاهِ برادران!
برادرم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در د

در دامِ وزن افتاده‌ام پری در سایهِ کوهی