۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

سر و دل و دست و پاکنارِ دورِ یزرام آسیا: محمد‌علی‌

سر و دل و دست و پا
شکسته خسته بسته
چنان به تو و ته‌ام خیره‌ای
که فواره از پنجهِ حواس
می‌ زند تاریکی‌ِ ذخیره‌ام
امشب اتاق و سلولِ من و تو از دو سو‌ یِ خاک
هم‌لرزهِ دست‌ها و شانه‌های هم‌اند
ای نامِ افتاده در چاهِ برادران!
برادرم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...