۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

دانه و جوانه


برخی‌ از این "رمان‌نویس"های ذوق‌زدهِ ایرانی‌ را باید خواباند و به مدتِ سیزده سال به آنها افشرهِ دوازده+یک‌هزار لیتر بیت-خطِ شعر و کهن‌داستانِ پهلوانی+هشتصد و یازده+دو بشکه فیلمِ سامورایی-و دو سطل‌ فیلم‌های آنتی‌سامورایی‌ای چون "هاراکیری"+پانصد و هشتاد و یک+دوازده حلب خاطراتِ چریکی+سه میلیون و ششصد و شصت و هشت+پنج بطری نشریه-ارگان‌های ژنریک" ...به روایت‌های سازمان‌های برادرِ تنی و ناتنی در پنج قاره+شش و نیم و نه+چهار سی‌ سی‌ لیتر تاریخ حشاشین و "اسسن"های همانند+شستابِ پنج هزار و سیزده برگ تاریخِ نسبتا گند‌زدودهِ دههِ چهل و پنجا‌ا‌ا‌ا‌ا‌ا‌ه تنقیه کرد تا بدانند که حمید اشرف‌شان کجاست: ماهیگیرِ رودخانهِ روزِ ششم تنها ماهیگیرِ خوبی‌ بود بیرون از ساحلِ آن رود به دردِ کفرِ ابلیس هم نمی‌‌خورد!
آقایان‌خانم‌ها!
می‌ دانم که وزنِ این قطارِ لوکوموتیو‌سوخته آنهم در این سربالاییِ تاریخا موجود بسیار سنگین است اما بارِ آن معجونِ غریبی به نامِ خجالت است!
زور دارد زور می‌‌خواهد اما آن را بکشید شاید فرج در آن طرفِ دیگر، طرفِ شیبدار باشد!
ای بنازم به این ساواموراییواکی!

۲ نظر:

  1. https://www.facebook.com/persian.malayeri/videos/523472751135640/

    پاسخحذف
  2. فرند برو کنار! فرند برو کنار! فرند برو کنار! ‌ای فرندز بروید کنار بگذارید دوستان‌ام را ببینم!‌ای درخت‌ها با جنگل چه کردید!

    پاسخحذف

تولدی دیگرتر

امروز رضا فرخفال، داستان‌نویس و منتقد برجستهِ شعر و ادبیاتِ فارسی و انگلیسی، این نوشته را در فیسبوک‌اش پخش کرد. او در دو دههِ گذشته چندین...