۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

دریاچه


به سیمین کاظمی

دریاچه دارد می‌‌بیند
در خواب دارد می‌‌بیند
دریاچه دارد می‌‌گوید
دریا! چه دارم می‌‌بینم!
دریا چه دارد می‌‌گوید!

۲ نظر:

  1. شعر، خودش جایزه است، جایزه‌ای که زبان به شاعر می‌‌دهد. به جایزه جایزه دادن، به گل گلاب زدن، بوسیدن بوسه، بوسه ی پس از عشقبازی. چه ریخت‌ها چه پاش ها!

    پاسخحذف
  2. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

    پاسخحذف

او م

او مرده است و از این جهان تنها دل‌اش برای همهِ است‌ها تنگ است برای همهِ است‌های همهِ زبان‌ها، او مرده است