۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

من آب سرد وادی دلفارد خورده ام


من آب سرد وادی دلفارد خورده ام
بس سنگ آسیا نموده همی‌ آرد خورده ام
صد گاو چاق خورده‌ام و نعره می‌‌کشد
شیری گرسنه در شکم کارد خورده ام

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سپس رضا هومن

دو ساعت پیش در تظاهرات خبرِ رضا را شنیدم، گیج شدم و آه پشتِ آه از نهادِ پشتِ نهادم برآمد به خانه که برگشتم عجیب شدم! ما از آغازِ مونت...