۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

سکوتی پرسکوتی پر از جای بال
می‌ زند
فاخته‌ای مرده
در گلویمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

عش

عشقرتیبازی