۱۳۹۰ آذر ۲۶, شنبه

سکوتی پرسکوتی پر از جای بال
می‌ زند
فاخته‌ای مرده
در گلویمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

آنیتا آمد!

دمی پیش، مژده رسید که آنیتا دخترِ خواهرزاده‌ام مژده و محمدعلی، خواهرِ حلما، به جهان آمد با سزارین، و مادر(هنوز به هوش نیامده)و دختر هر ...