۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

رد بوسه‌هایش را گرفتم رسیدم به : دلشاد امامیباز نکردم
در را کندم نهادم بر دوش
تو در تو را
نشیمن و پستو را 
کندم نهادم بر دوش
بیرون را از  
ریشه کندم با
سایه‌هایش نهادم بر دوش
بارهای بی‌ طبیعت را فکندم دور
دوش را فکندم تر دور
نزدیک شدم
نزدیک شدم تر
به چارپایی که گم
شد ته و توی خود
 بالید از میان خود
آمد با دو
دست افراشته
سبک   تهی
آماده بهپرزیدنت حسین شرنگ

۲ نظر:

  1. پرزیدنت
    قلمت رو باید بوسید، بوسیدنی

    پاسخحذف
  2. شرنگرگبوسبار موسمی بر سخنگاه دلشاد، دلشاد بی‌ تا!

    پاسخحذف

کاکا، محمدعلی!

کاکا، محمدعلی،‌ای تو خواهش اکنم به نامِ ارواحِ رفتگان و امید و آرزوی زنده‌وون‌مون، تو یه روزون به شدت حساس، بنند سر جات و جلو سوراخ دهن ع...