۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

خیره به ماه بم در آسمان بالتیمور : سمسام کشفی + پری
ای گلو‌های بندکی
دسته ی چا‌ها را
بکشید از قوها
بگذارید شنا کنند
در دریاچه ی سرخی که
جوشید از چاک سینه ها
این کشور را
چاقوکشان کشان کشان کشیدند بردند انداختند آنجا که قو
سپیدی‌اش را قی‌ کرد
در اند آواز و گم 
شد در چکاچاک چا
سرود قوکشان
پرزیدنت حسین شرنگ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

هر چ

هر چه می‌‌کشتند نمی‌‌مردی هی‌ هی‌ راسپوتین قاتل داری یه دوجین قتلو می‌‌شناسی فقط همین!